arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid - als u door ziekte of ongeval niet meer kunt werken

als u door ziekte of ongeval niet meer kunt werken

Als werknemer wordt u bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in beginsel twee jaar (voor minimaal 70%) doorbetaald. En dan? Hoe zit het het de sociale verzekeringen WIA/WGA? De keuringseisen waren toch aangescherpt? En kan worden gereïntegreerd of omgeschoold? Wij helpen u graag uw inkomensplaatje bij arbeidsongeschiktheid scherp te krijgen.

Voor zelfstandigen en DGA’s is er helemaal geen sociale verzekering van toepassing. Voor hun is zelf iets regelen in de meeste gevallen een must. Informeer bij ons naar de mogelijkheden van – bijvoorbeeld – een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.