downloads

dienstenwijzer

Wij willen open en eerlijk zijn over onze dienstverlening. Wat we doen, hoe we dat doen en hoe we omgaan met de informatie die we over onze klanten hebben lees je onze dienstenwijzer.

vergelijkingskaarten

In de vergelijkingskaarten lees je over onze dienstverlening en de – gemiddelde! – kosten daarvan. De inhoud en opmaak van dit document is in grote mate voorgeschreven door onze toezichthouder, AFM, met het oogmerk tot betere informatieverschaffing, transparantie en vergelijkbaarheid. Wij ondersteunen deze waarden zeer, maar wijzen er wel op dat het hierdoor geen maatwerkopgave is maar meer een algemeen beeld of indicatie. U kunt de vergelijkingskaarten derhalve niet als aanbieding of prijsopgave zien.

De vergelijkingskaart heeft op 1 oktober 2023 het dienstverleningsdocument vervangen.

VAPD vergelijkingskaart pensioen werkgever

VAPD vergelijkingskaart afdekking overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico particulier

VAPD vergelijkingskaart vermogensvorming particulier

Meer algemene informatie over onze dienstverlening vind je in onze dienstenwijzer.

schadeformulieren

We werken hard aan een online schadeformulier. Tot die er is, kun je onderstaande schadeformulieren gebruiken om schade via ons aan je verzekeraar te melden. Hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op!

Europees schadeformulier – voor het melden van motorrijtuigschade

schadeformulier Aegon – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Aegon

schadeformulier Allianz – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Allianz

schadeformulier ASR – voor het melden van schades op je verzekeringen bij ASR

schadeformulier Klaverblad – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Klaverblad

schadeformulieren Allianz Global Assistance (aparte formulieren voor bagageschade, annulering, SOS/noodhulp en ongeval/ziekte) – voor het melden van schades op je reisverzekering bij Allianz Global Assistance. U kunt deze formulieren ook online invullen (via de site van Allianz Global Assistance).

schadeformulier Nationale Nederlanden – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Nationale Nederlanden

overige

lijst “oude” verzekeraars– is uw verzekeraar overgenomen en weet u niet waar u zich kunt melden voor een uitkering? Zoek het op in deze lijst!

Privacy statement – hierin leest u meer over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.