downloads

dienstenwijzer

Wij willen open en eerlijk zijn over onze dienstverlening. Wat we doen, hoe we dat doen en hoe we omgaan met de informatie die we over onze klanten hebben, onze dienstenwijzer.

dienstverleningsdocumenten

Onze toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, heeft een model “dienstverleningsdocument” opgesteld voor een aantal diensten die wij aanbieden. Hierin kun je lezen wat wij – in zeer grote lijnen – voor je doen en wat wij hiervoor gemiddeld in rekening brengen. Je kunt ze op deze pagina downloaden.

dienstverleningsdocument afdekking overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico (van ons label VAPD): 0150529 VAPD dienstverleningsdocument afdekking overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico particulier v2015-1d

dienstverleningsdocument pensioenadvies werkgever (van ons label VAPD): 20150529 VAPD dienstverleningsdocument pensioen werkgever v2015-1d

dienstverleningsdocument vermogensvorming particulier (van ons label VAPD): 20150529 VAPD dienstverleningsdocument vermogensvorming particulier v2015-1d

dienstverleningsdocument uitvaartverzekering: 20150529 VAA dienstverleningsdocument uitvaartverzekering v2015-1d

schadeformulieren

We werken hard aan een online schadeformulier. Tot die er is, kun je onderstaande schadeformulieren gebruiken om schade via ons aan je verzekeraar te melden. Hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op!

Europees schadeformulier – voor het melden van motorrijtuigschade

schadeformulier Aegon – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Aegon

schadeformulier Allianz – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Allianz

schadeformulier ASR – voor het melden van schades op je verzekeringen bij ASR

schadeformulier Klaverblad – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Klaverblad

schadeformulieren Allianz Global Assistance (aparte formulieren voor bagageschade, annulering, SOS/noodhulp en ongeval/ziekte) – voor het melden van schades op je reisverzekering bij Allianz Global Assistance. U kunt deze formulieren ook online invullen (via de site van Allianz Global Assistance).

schadeformulier Nationale Nederlanden – voor het melden van schades op je verzekeringen bij Nationale Nederlanden

overige

lijst “oude” verzekeraars– is uw verzekeraar overgenomen en weet u niet waar u zich kunt melden voor een uitkering? Zoek het op in deze lijst!

Privacy statement – hierin leest u meer over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.