adviesmomenten voor je bedrijf

Als ondernemer moet je constant keuzes maken. Keuzes over je strategie, over inkoop, over marketing, maar ook over hoe om te gaan met personeel. Iedere keuze brengt risico’s met zich mee. Dat hoort ook bij het ondernemerschap.

Een aantal stappen die je als ondernemer neemt, vereisen een nadere bezinning op de risico’s. Hieronder vindt je een aantal van deze stappen. We noemen dit adviesmomenten. Starten met een bedrijf? Voor het eerst personeel in dienst nemen? Maak deze keuze zeker, maar maak ‘m niet zonder stil te staan bij de voor- en nadelen die eraan kleven. Die nadelen zijn soms niet goed te overzien. Wij helpen je graag om deze inzichtelijk te maken, zodat je zelf – goed geïnformeerd – kan kiezen tussen het zelf dragen van het risico, het risico verminderen (algemene voorwaarden? sprinklerinstallatie?) of het extern veiligstellen ervan.

een eigen bedrijf beginnen Bij het starten van een onderneming komt er veel op je af. Het maken van een businessplan, bedenken van een naam en logo, inschrijving bij de kamer van koophandel, aanmelding bij de belastingdienst en ga zo maar door. Veel startende ondernemers stellen ons de vraag wat ben ik nu verplicht om …

eigen bedrijf Lees meer »

Je bent ondernemer. Je dromen zijn groter dan dat je alleen kunt waarmaken. En dus is het tijd om aan personeel aan te nemen. Medewerkers die je belangrijk werk uit handen nemen. Werknemers die ervoor zorgen dat je levenswerk verder kan groeien. Maar! Personeel kan ziek worden, of zelfs arbeidsongeschikt. Personeel wil pensioen opbouwen, want …

personeel aannemen Lees meer »

als je door ziekte of ongeval je onderneming niet meer kunt voeren Als zelfstandig ondernemer krijg je in geval van arbeidsongeschiktheid meestal geen uitkering van de overheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is daarom een belangrijke verzekering om te overwegen. Als je ziek wordt of een ongeval krijgt, ontvang …

arbeidsongeschiktheid Lees meer »

Zodra u heeft besloten een onderneming over te nemen komt er heel wat op u af. Afhankelijk van de manier waarop u een onderneming overneemt (activa / passiva, management by-in/out) kunt u te maken krijgen met lopende contracten die u moet respecteren. Dit kunnen ook verzekeringscontracten zijn of contracten met leveranciers of afnemers die invloed …

fusie en overname Lees meer »

Ja, mijn kinderen kunnen dit wel… De overgang van een onderneming is vaak al lastig genoeg. Als de overnemende partij je kind is, is dat niet minder; sterker nog… U heeft dan te maken met wat altijd speelt bij fusie en overname, maar dan aangevuld met meer emotie en financiële zaken in de privésfeer. Hoe …

opvolging Lees meer »

Uw werkzame leven stopt, het grote genieten begint? Wat doet u? Gaat u door tot uw 67e? Of wilt u liever een paar jaar met vervroegd pensioen of parttime pensioen, zodat u mooie reizen kunt gaan maken, alle aandacht heeft voor uw kleinkinderen of gewoon kunt genieten van uw vrije tijd? Dat tweede scenario klinkt …

pensioen Lees meer »