adviesmomenten voor je bedrijf

Als ondernemer moet je constant keuzes maken. Keuzes over je strategie, over inkoop, over marketing, maar ook over hoe om te gaan met personeel. Iedere keuze brengt risico’s met zich mee. Dat hoort ook bij het ondernemerschap.

Een aantal stappen die je als ondernemer neemt, vereisen een nadere bezinning op de risico’s. Hieronder vindt je een aantal van deze stappen. We noemen dit adviesmomenten. Starten met een bedrijf? Voor het eerst personeel in dienst nemen? Maak deze keuze zeker, maar maak ‘m niet zonder stil te staan bij de voor- en nadelen die eraan kleven. Die nadelen zijn soms niet goed te overzien. Wij helpen je graag om deze inzichtelijk te maken, zodat je zelf – goed geïnformeerd – kan kiezen tussen het zelf dragen van het risico, het risico verminderen (algemene voorwaarden? sprinklerinstallatie?) of het extern veiligstellen ervan.