risicomanagement


risicomanagementOndernemen is risico’s nemen. Een ondernemer neemt bewust en beheerst een aantal risico’s voor lief, om zijn of haar onderneming tot iets moois uit te laten groeien. Dat is de kern van ondernemen. Maar voor het bewust en beheerst nemen van risico’s, is uiteraard een goed beeld daarvan nodig. Welke zaken en gebeurtenissen kunnen u schade toebrengen? En als er onverhoopt iets naars gebeurt, kan de schade dan gedragen worden of bedreigt het direct het voorbestaan van het bedrijf? Deze vragen worden beantwoord door goed risicomanagement. En meer, want een risico onderkennen is één, maar de “kwade kans” verkleinen is een logische vervolgstap. Net als het extern afdekken van het resterende risico, verzekeren dus.

Voor ondernemingen die een duidelijk beeld willen van de risico’s die zij lopen en handvatten willen ontvangen over hoe zij het beste met die risico’s om kunnen gaan hebben wij in samenwerking met een aantal partners een uniek programma voor risicomanagement samengesteld. Niet alleen u, of wij, vertellen over wat er mis kan gaan, maar ook uw medewerkers denken mee. Dit levert een schat aan informatie op, meer dan u kunt vermoeden.

Eén van onze tools die we daarvoor gebruiken is de dialoogkaart.

In een interactieve sessie met een kerngroep uit uw onderneming doorlopen wij in maximaal 2,5 uur een traject, waarbij uiteindelijk een duidelijke risicovraag op tafel komt. Deze vraag vormt de basis voor het daadwerkelijke risicomanagement programma. De risicovraag wordt gekoppeld aan uw bedrijfsdoelstellingen waardoor u er zeker van bent dat het uiteindelijke resultaat van het doorlopen van het programma een positieve invloed heeft op uw bedrijfsvoering.

Bekijk de volgende korte animatie om een duidelijk beeld te krijgen van onze werkwijze en hoe eenvoudig dit risicomanagement programma in uw bedrijf opgestart kan worden.


Wilt u meer weten over risicomanagement, of hoe u met onze diensten voor risicomanagement, uw bedrijfsvoering kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak!