Bedrijf in de problemen door de buurman

Als risicomanagers helpen brengen wij de risico’s van je bedrijf in kaart om vervolgens het ideale verzekeringspakket samen te stellen. Maar soms heb je als bedrijf niet alles zelf in de hand. Lees onderstaand artikel maar eens.

 

Bedrijf in de problemen door de buurman

Het voortbestaan van twee aan elkaar grenzende bedrijven op industrieterrein De Vonder in Enter staat op het spel. Hoe de beslissing van de rechtbank in Almelo ook uitvalt, het wordt voor de in het ongelijk gestelde ondernemer een moeilijke opgave om de continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen.

De Twentse Glasgroep daagde Vruggink Pallets voor de rechter, omdat de opslag van grote hoeveelheden houten pallets op het buitenterrein aan de Mettenkampsweg een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor de omliggende bedrijven zou vormen. Bij een palletbrand is het gevaar van het overslaan van de vlammen op het nabijgelegen pand van de Twentse Glasgroep dermate groot, dat geen enkele verzekeringsmaatschappij dit bedrijf nog wil verzekeren.

Hogere premie

Eigenaar Marco Wijma gaf tijdens de zitting aan dat zijn bedrijf alleen nog een tijdelijke inboedelverzekering kon afsluiten tegen een aanmerkelijk hogere premie. Die verzekering liep af op 1 mei en de termijn is alleen verlengd hangende de rechtszaak. Daarbij komt dat de opstalverzekering op 1 juli afloopt en ook deze verzekeraar niet wil verlengen vanwege het te hoog geachte brandrisico.

Als inboedel en pand niet meer kunnen worden verzekerd betekent dat het einde van de Twentse Glasgroep op deze locatie. Wijma: „We staan met de rug tegen de muur.” Het is hem onvoorstelbaar dat de gemeente Wierden in 2016 toestemming heeft gegeven voor het vestigen van een palletbedrijf op deze plek.

Dwangsom

Naar aanleiding van zijn problemen met de verzekeraars klaagde Wijma meermaals bij de gemeente dat Vruggink zich niet aan de voorschriften van het bouwbesluit hield.  Er werden overtredingen geconstateerd en Wierden eiste aanpassingen in de bedrijfsvoering op straffe van een dwangsom.

Het ging daarbij onder meer om blusvoorzieningen, bereikbaarheid, wijze van opslag en de maximaal toegestane hoeveelheid pallets op het terrein. Volgens de gemeente en brandweer voldoet Vruggink inmiddels aan de eisen van het bouwbesluit, maar daar is Wijma het niet mee eens. Volgens hem zijn alleen een aantal pallets van de ene naar de andere kant van het terrein verschoven.

Onmogelijke eis

Bij de rechter eiste Wijma dat Vruggink z’n pallets op tenminste 27 meter van het pand van de Twentse Glasgroep neerzet. Dat wordt door verzekeraars als een minimale afstand beschouwd om te voorkomen dat bij brand de vlammen overslaan. De advocaat van Vruggink betoogde dat dit een onmogelijke eis is, omdat dit bedrijf hier dan niet langer de noodzakelijke geachte voorraad kan opslaan. Dat zou de continuïteit van Vruggink ernstig in gevaar brengen. Hij benadrukte dat het bedrijf inmiddels voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit en hier dus sprake is van een volledig legale situatie.

(Bron: Turbantia.nl)