Bij de realisatie van een nieuwe internetsite…

blogbericht van Philip van Anraad, 16 december 2015

Wekenlange inspanningen van met name mijn broer Edwin hebben geleid tot de fraaie site waar u nu te gast bent. Edwin werd met raad en daad terzijde gestaan door onze relatie Erik Kroon van Punch Creative. Erik, hartelijk dank voor je professionele en creatieve hulp!

Het op een fatsoenlijke wijze in de lucht houden van een internetsite vergt tegenwoordig meer aandacht dan een paar jaren geleden. Enkele weken geleden werd een relatie van ons kantoor getroffen door een hackersaanval waarbij vele functionaliteiten van de site totaal uitvielen. Gelukkig ging het om niet-vitale onderdelen van de organisatie en was de site met veel inspanningen van ICT-deskundigen met een dag weer in de lucht. Nog vervelender wordt het als er persoonsgegevens bij een hack weglekken. Bekende voorbeelden zijn de enorme datalekken bij speelgoedfabrikant V-Tech, supermarktconcern Target en vreemdgangerssite Ashley Madison. Los van de beschadigde klantrelatie en de imagoschade, is er vanaf januari 2016 nog een goede reden voor maximale inspanning om een datalek te voorkomen: de meldingsplicht.

Op 1 januari 2016 gaat de meldingsplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. De boetes voor onzorgvuldig handelen of niet adequaat beveiligen zijn enorm en kunnen oplopen tot EUR 810.000 of, indien passender, 10% van de jaaromzet van de organisatie. Zie ook https://cbpweb.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken.

Wij zien een fors toegenomen belangstelling voor zogenaamde cyberverzekeringen tegen de achtergrond van deze meldingsplicht datalekken. Een cyberverzekering kan lasten als herstelkosten van gegevensverlies, bestuurlijke boetes en communicatie-ondersteuning ter beperking van imagoschade afdekken. Een cyberverzekering is niet een polis die even ‘over de toonbank’ kan worden geschoven. Een grondige inventarisatie en analyse van risico’s en het nemen van risicobeperkende maatregelen zijn van groot belang voor een juiste polisdekking. En uiteraard moet er aansluiting gevonden worden bij andere verzekeringen in uw portefeuille, zoals de aansprakelijkheidsverzekering. Onze adviseurs Gert-Peter Noordegraaf en Michel van Kessel hebben zich verdiept in de materie; neem gerust eens contact met één van deze heren op om van gedachten te wisselen over dit onderwerp.