In de tweede editie van ons vakblad VVP is een artikel opgenomen over het Risk Management programma dat we in samenwerking met enkele collegakantoren en Avéro | Achmea hebben doorlopen. Onze Risk Manager Gert-Peter Noordegraaf komt hierin uitgebreid aan het woord. Lees het artikel hier!