Het belang van de dekking Medische kosten op de reisverzekering

Niemand wil dubbel verzekerd zijn, maar is dat altijd het geval als je naast een zorgverzekering ook een doorlopende reisverzekering hebt afgesloten? Het antwoord is nee. Een basiszorgverzekering vergoedt namelijk slechts de medische kosten op basis van het Nederlandse tarief. Bij een aanvullende zorgverzekering wordt soms wel 200 procent van het Nederlands tarief vergoed. Maar in sommige vakantielanden zijn de medische kosten veel hoger dan in Nederland, en is de dekking vanuit de zorgverzekering bij lange na niet voldoende om de kosten te dekken.

Een reisverzekering naast een zorgverzekering?

Een basis zorgverzekering dekt slechts de medische kosten op basis van het Nederlandse tarief. Bij een aanvullende zorgverzekering medische kosten buitenland wordt soms wel 200 procent van het Nederlands tarief vergoed. Maar omdat de medische zorg in sommige vakantielanden veel duurder is dan in Nederland, is dit bij lange na niet voldoende om alle medische kosten te dekken.

In ziekenhuizen in de Verenigde Staten en Canada zijn de zorgkosten veel hoger. En ook in privéklinieken in Turkije, Griekenland en Oostenrijk zijn medische kosten een veelvoud van wat in Nederland wordt gerekend. Een reisverzekering vergoedt de kostprijs van medisch noodzakelijke behandelingen. Hiermee worden dus ook de kosten vergoed die niet met een zorgverzekering zijn gedekt.
Een paar voorbeelden
Wat kosten de meest voorkomende behandelingen in het buitenland? Bijvoorbeeld:
Een maag- en darmontsteking in Spanje: € 8.000,-, in Nederland: € 1.930,-
Een blindedarmontsteking in de V.S.: € 50.000,-, in Nederland € 2.500,-.
Een gebroken been in Turkije: € 16.900,- in Nederland: € 6.340,-.

Reddingsoperatie in het buitenland

Ook een reddingsoperatie met een helikopter, repatriëring of het vervoer van reisgenoten als er iets gebeurt, kunnen duur uitvallen en worden niet volledig vergoed door een zorgverzekering. Een reisverzekering vergoedt wél de kostprijs van noodzakelijke medische behandelingen bij reddingsoperaties en repatriëring in bovenstaande situaties in het buitenland.

Eigen risico

Een andere reden om een reisverzekering met dekking voor medische kosten af te sluiten is de vergoeding van het verplichte eigen risico op de zorgverzekering. Allianz Global Assistance vergoedt namelijk ook dit bedrag van € 385,-.

(Tekst is afkomstig van de website van onze partner Allianz Global Assistance)