arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid - als u door ziekte of ongeval niet meer kunt werken

als je door ziekte of ongeval je onderneming niet meer kunt voeren

Als zelfstandig ondernemer krijg je in geval van arbeidsongeschiktheid meestal geen uitkering van de overheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is daarom een belangrijke verzekering om te overwegen. Als je ziek wordt of een ongeval krijgt, ontvang je via uw AOV een maandelijkse uitkering. Een AOV zorgt ervoor dat je als ondernemer niet zonder inkomen komt te zitten.

Wanneer ben je arbeids­ongeschikt?

Arbeids­ongeschikt ben je als je niet goed kunt werken. Dat kan komen door ziekte of door een ongeval. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap ben je tijdelijk arbeids­ongeschikt. Het maakt niet uit of de ziekte of het ongeval met je werk te maken heeft. Ook ongevallen buiten het werk – zoals een sportongeval– zijn verzekerd. Je kunt dus voor korte of langere tijd arbeids­ongeschikt zijn en dit op verschillende manieren verzekeren.

Wil je meer informatie over een AOV? De collega’s van VAPD helpen u graag!