nieuwe baan

nieuwe baan - overstap naar een nieuwe werkgever

Een nieuwe baan

Bij het accepteren van een nieuwe baan, richt de financiële aandacht zich primair op het nieuwe inkomen. Maar in het verlengde daarvan brengt een nieuwe baan ook ingrijpend andere secundaire arbeidsvoorwaarden met zich mee. Van Anraad Assurantiën | Pensioenen is u graag van dienst op de volgende aandachtsgebieden rond uw nieuwe baan.

Afscheid oude werkgever

Indien u met een ontslagvergoeding bij uw oude werkgever vertrekt, kunnen wij u helpen met het vinden van de meest gunstige aanwending van de vergoeding. Ineens uitkeren, beleggen, sparen of toch investeren in een opleiding; Van Anraad Assurantiën en haar label VAPD helpen u de meest passende keuze maken. Als de vaststelling van de ontslagvergoeding, of zoals dat tegenwoordig heet, een transitievergoeding, nog moet worden bepaald, introduceren wij u desgewenst bij een deskundige advocaat voor juridische bijstand of second opinion. Relaties met een rechtsbijstandverzekeringen genieten uiteraard de deskundige hulp van de juristen van de betreffende verzekeraar.

Beoordeling pensioenregeling van de nieuwe werkgever

Aspecten als ouderdomspensioen, maar ook partner- en wezenpensioen brengen wij voor u in kaart. Samen met u beoordelen we of overdracht van oude pensioenrechten naar de nieuwe uitvoerder zinvol is.

Beoordeling collectieve verzekeringen

Veel werkgevers bieden mogelijkheden op het gebied van zorgverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Premiehoogte is niet altijd leidend; ook de kwalitatieve aspecten van deze regelingen komen aan bod.